การสอบใบประกอบวิชาชีพการโค้ช

Home
Home
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF (หลักสูตร PCCP ของสถาบันโค้ชไทย )
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Mentoring 10 ชั่วโมง (หลักสูตร Mentoring )
 • ส่งไฟล์บันทึกเสียงการโค้ชพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ (การบ้านหลักสูตร Mentoring)
 • เก็บชั่วโมงการโค้ชให้ได้อย่างน้อย 100 ชั่วโมง
 • สอบ Coach Knowledge Assessment หรือ CKA ให้ผ่านเกณฑ์ (ติวเข้มตลอดการเรียน Mentoring) CKA คือ ข้อสอบ Online เพื่อวัดความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช การผ่านเกณฑ์ คือ ได้ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป
  เส้นที่ 1 ได้รับการรับรองแบบ ACC แล้ว
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร PCC- ขั้นที่ 3
 • เก็บชั่วโมงการโค้ชให้ได้อย่างน้อย 500 ชั่วโมง
 • เส้นที่ 2 : จบจากหลักสูตรโค้ชไทย หรือ เทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร PCC
 • การเรียน Mentoring แบบตัวต่อตัว 3 ครั้ง
 • สอบ CKA ให้ผ่านเกณฑ์
 • เก็บชั่วโมงการโค้ชให้ได้อย่างน้อย 500 ชั่วโมง
Visitors: 34,682