ต้นกล้าโค้ชไทย รุ่น 5

"ต้นกล้าโค้ชไทย รุ่น 5"


 
สถาบันโค้ชไทยขออนุญาตเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  "ต้นกล้าโค้ชไทย" รุ่น 5 
ซึ่งเป็น“หลักสูตรการโค้ชพื้นฐานตามมาตรฐานสากล” (Coaching Fundamental) จำนวน 10 ชั่วโมง ที่ได้รับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation - ICF)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมไทยในโอกาสก้าวขึ้นปีที่ 10 ของทางสถาบันโค้ชไทย และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชตามมาตรฐานสากลที่ชัดเจนให้กับสังคมไทย
สามารถนำรูปแบบ ทักษะ และ กระบวนการโค้ชเบื้องต้น ในการนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงโดยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคั
ที่ช่วยให้เกิดความสุขและความสำเร็จในองค์กรทั้งด้านงานและส่วนบุคคล
 รวมถึงต่อยอดการเรียนรู้พัฒนาเป็นโค้ชมืออาชีพตามหลักสากล 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเรียนรู้ มีเพียงค่าหนังสือ "หัวใจแห่งการโค้ช" ประกอบการเรียนรู้เล่มละ 385 บาท
 
 “11 ปีโค้ชไทย ก้าวไปข้างหน้า ร่วมกันเพาะกล้า 100,000ต้น” 
สถาบันโค้ชไทยมีความยินดีมอบภูมิปัญญาให้กับคนไทย 100,000ท่านใน “หลักสูตรการโค้ชพื้นฐานตามมาตรฐานสากล” (Coaching Fundamental) เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมไทยในโอกาสก้าวขึ้นปีที่ 10 ของสถาบันฯ
นำเสนอโดยกูรูโค้ชไทยแนวหน้าของประเทศ 4 ท่าน รวมระยะเวลาการเรียน

ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย - จันทร์  24 มกราคม 2565

ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ - อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565

ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย - จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 ดร.ธานินทร์ สุวงค์วาร - อังคาร 8 มีนาคม 2565
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ใดมาก่อน มีข้อกำหนดเพียง “เป็นคนดีและเป็นผู้ให้” มีความตั้งใจเรียนรู้ศึกษาศาสตร์การโค้ชเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่นอีก 100 คนภายในระยะเวลา 1 ปี (ซึ่งหมายถึงการส่งมอบความรู้ศาสตร์การโค้ชสากลไปยังคนไทยอีกประมาณ 10,000 คน) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชตามมาตรฐานสากลที่ชัดเจนให้กับสังคมไทย
ร่วมเป็น 1 ในต้นกล้า 100,000 ต้น คลิกเลย

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สูงสุด 500 ท่าน
การเรียนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
เวลา 19.00 - 21.00 
Visitors: 637,563