ระบบพี่เลี้ยง

 

ICF ACC/PCC Mentoring Program

 

 

เส้นทางการเป็นโค้ชที่ได้รับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่

ระดับ 1 ACC-Associate certified coach (ระดับต้น-ภาคี) 

ระดับ2  PCC-Professional certified coach (ระดับกลาง-สามัญ) 

ระดับ 3 MCC-Master certified coach (ระดับสูงสุด-วุฒิ)

 

ข้อดีของการเป็นโค้ชที่มีใบประกอบวิชาชีพ

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

ค่าตอบแทนการโค้ชที่มากกว่า 

ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากลูกค้า รวมถึงคนในวิชาชีพโค้ช

เครดิตที่ดีในการรับงานโค้ชกับองค์กรทั่วไป

 

เงื่อนไขในการยื่นสอบเป็น ACC ของ ICF 

 

1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF (หลักสูตร Professional Coaching Certification ของสถาบันโค้ชไทย ) 

2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Mentoring 10 ชั่วโมง (หลักสูตร Mentoring)

3.ส่งไฟล์บันทึกเสียงการโค้ชพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ (การบ้านหลักสูตร Mentoring)

4.เก็บชั่วโมงการโค้ชให้ได้อย่างน้อย 100 ชั่วโมง 

5.สอบ Coach Knowledge Assessment หรือ CKA ให้ผ่านเกณฑ์ (ติวเข้มตลอดการเรียน Mentoring)

 

CKA คือ ข้อสอบ Online เพื่อวัดความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช การผ่านเกณฑ์ คือ ได้ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง คือ หลักสูตร Mentoring ซึ่งมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติอย่างเข้มข้น

ทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว 3  ครั้ง และ แบบกลุ่ม 7 ครั้ง ตลอดระยะเวลาสามเดือน

 

Visitors: 604,853