Executive Leadership Coaching (CELC)

#เจาะลึก 24 ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้ศาสตร์การโค้ชผู้บริหารภาคปฏิบัติ

*** หลักสูตรวุฒิบัตรการโค้ชผู้บริหารและพัฒนาความเป็นผู้นำ ***
(Certificate in Executive and Leadership Coaching - CELC)

ในปัจจุบันแวดวงธุรกิจเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว บทบาทของผู้บริหารจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยนำทางและให้การสนับสนุนจึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

การโค้ชผู้บริหารจึงมีความสำคัญอย่างคาดไม่ถึง มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่ได้รับการโค้ชมักแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านการทำงาน การตัดสินใจ และประสิทธิภาพของความเป็นผู้นำโดยองค์รวม โดยผู้เข้าร่วมในหลักสูตรนี้จะได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีที่สุดในการช่วยให้ผู้บริหารเหล่านี้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรของพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดได้

มาร่วมเดินทางไปพร้อมกับโค้ชและวิทยากรผู้มากประสบการณ์ซึ่งจะช่วยให้ท่านค้นพบแนวทางในการสร้างผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหาร ท่านจะได้รับทักษะ ความรู้ และความมั่นใจในการเป็นโค้ชผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปลดล็อกศักยภาพของผู้บริหาร รวมทั้งช่วยให้พวกเขารับมือกับความท้าทายในบทบาทของตนได้

 ค่าเรียนแบบออนไลน์ทางซูมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

 ราคา Early Bird 30,000 บาท ภายใน 20 พฤษภาคม 2566

ราคา Stabdard 35,000 บาท ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2566

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สนใจเข้าร่วมเรียนรู้สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/baFbdwzU8qdszFaw5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โมเม 062-878-8102 หรือ Line ID: mci002

www.coachthai.com

 

Visitors: 652,386