The Coaching Game© รุ่น5

 

 

 

The Coaching Game© รุ่น 5
 
#บอร์ดเกมการโค้ช บอร์ดเกมแรกของประเทศไทย
 
 
 
✍มิติใหม่ของการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้ The Coaching Game© เครื่องมือการโค้ชอันทรงพลัง ซึ่งรวมถึง
การโค้ชตัวต่อตัว (one-on-one coaching) การโค้ชกลุ่ม (group coaching) และ การโค้ชทีม (team coaching)
ตามหลักการของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF)
เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามกติกาหลักของบอร์ดเกมได้
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านผู้สนใจเรียนรู้วิธีการโค้ชสากลโดยใช้บอร์ดเกม
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
 
สำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการโค้ช จะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโค้ชสากล
ทางออนไลน์จำนวนหนึ่งครั้ง 2 ชั่วโมงก่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ใน วันพุธ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 ถึง 20.30 น.
 
(หากท่านที่มีความรู้ด้านการโค้ชอยู่แล้วสามารถเรียนรู้ในชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการได้เลย)
ในวันเสาร์ 5 - อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park สุขุมวิท 22
 
 
*ค่าอบรมสัมมนา
ราคา 22,500 บาท
(รวมบอร์ดเกมการโค้ชราคามาตรฐาน 7,000 บาท)
ราคามาตรฐาน 18,500 บาท
(ไม่รวมบอร์ดเกมการโค้ช)
(ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
 
สนใจสามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้
 
Visitors: 652,397