ไพ่แห่งชีวิต (Card of life )


 ไพ่แห่งชีวิตประกอบไปด้วย
• 100 ภาพปัญญา (visionary images)
• 100 ภาพอารมณ์ (faces of emotion)
• 100 ภาพสุภาษิตไทย (Thai proverbs)
• 1,000 คำถามสุภาษิตไทย (questions for Thai proverbs)
• 1,000 คำถามเชิงรุก (practical coaching questions)
• 100 คำถามทรงพลัง (powerful questions)
• 100 คำแห่งปัญญา (words of insight)
• 100 แรงบันดาลใจ (inspirational quotes)
• 100 แรงจูงใจ (motivational statements)
• วงล้อแห่งชีวิต (wheel of life)
• วงล้อแห่งอารมณ์ (wheel of emotion)

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไพ่แห่งชีวิต  ติดต่อได้ที่ คุณบอส 062-878-8103  

 

 
Visitors: 46,436