หลักสูตรโค้ชจุดแข็งสากลมืออาชีพ

     ที่ได้รับความนิยมสูงสุดกว่า 20,000 คนทั่วโลก 

 

      

 

        

 

 

Gallup Global Strengths Coach (GGSC)

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ "โค้ชจุดแข็ง" มืออาชีพสากล ที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) 

“สถาบันโค้ชไทย” จับมือ “Gallup” 

มุ่งมั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการโค้ชจุดแข็ง

 หลักสูตร Public โดยสถาบันโค้ชไทย

ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @coachthai

     บริการการโค้ชผู้บริหารระดับสูง 

    Executive Coaching Services (ECS)
 

 
             
 
   ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @coachthai
 
 

Visitors: 630,092