การเรียนรู้ผ่าน Facebook Live รายการ Coaching Talk Thailand

Coaching Talk Thailand

พบกับการเสวนาจากผู้นำ ผู้นักปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ แบบเจาะลึก

ฝ่าประเด็นร้อนเกี่ยวกับ “Disruptive Change” ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและของโลกเราในขณะนี้

 

พวกเราต่างอยู่ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และ ยากจะคาดเดา

มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งด้านชีวิตและด้านธุรกิจ

 วิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างสร้างสรรค์คือการเข้าใจและสามารถรับมือกับกระบวนการ

“การเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก เพื่อผลของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” 

 การโค้ชเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลันซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้

เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีกว่าของ บุคคล ทีม และ องค์กร 

 

อำนวยการเรียนรู้โดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ประธานสถาบันโค้ชไทย 

 พบกัน Live ที่ Facebook Page : สถาบันโค้ชไทย Thailand Coaching Institute

 

#สถาบันโค้ชไทย

#CTTbyCTT

#ร่วมเปลี่ยนโฉมประเทศไทยด้วยการโค้ช

 
Visitors: 1,686,391