การโค้ชเพื่อสุขภาวะทางจิตที่ดี

"อย่ารอถึงซึมเศร้า...เพราะชีวิตเราอาจสายไป"
 การเข้าใจหลักการโค้ชเพื่อสุขภาวะทางจิตช่วยให้เราสามารถรับมือและป้องกัน การวิตกกังวล ความเครียด อันนำไปสู่การซึมเศร้าได้
สถาบันโค้ชไทยมีความยินดีมอบความรู้สำหรับท่านผู้ที่สนใจในหลักสูตร “การโค้ชเพื่อสุขภาพวะทางจิตที่ดี” (Coaching for Psychological Well-being)
ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 1.3 ล้านคนเป็น 2.3 ล้านคนในปี 2564
ประเทศไทยมีจิตแพทย์รวม 860 คน ต่อประชากร 71 ล้านคน (อัตราส่วนเฉลี่ยจิตแพทย์เท่ากับ 1.30 ต่อแสนประชากร)

 

 
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สูงสุด 500 ท่าน
การเรียนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
เวลา 19.00 - 21.00

นำเสนอทางออนไลน์โดย
▪️ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย (โค้ชเทอดทูน) ครูโค้ช สถาบันโค้ชไทย / สมาคมการโค้ช
▪️นพ.วุทธโชติ ประสาททอง (โค้ชหมอต่อ) โค้ชสมอง / โรงพยาบาลชลบุรี
▪️นพ.สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช (หมอคิว) อาจารย์จิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
▪️อ.วิรัช หวังเจริญวงศ์ (โค้ชวิรัช) โค้ชสติ / กลุ่มงานเพลินธรรมนำชมสวนโมกข์ กรุงเทพฯ
▪️ดร.ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร (โค้ชภูมิ) นักจิตวิทยาเชิงบวก / อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▪️อ.ณภัทร สัตยุตม์ (โค้ชบีน) โค้ชพฤติกรรมทางปัญญา CBT Therapist สมัครได้ตามลิงค์นี้
https://forms.gle/Edy7eNUEGn6PiGaCA


 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ กรุณาติดต่อสถาบันโค้ชไทย @coachthai
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
☎ คุณลี่ 062 878 8100 / Line ID : siamly22635
☎ Office 020 642 314
Line@ : @coach-thai (ใส่ @ ข้างหน้าด้วย)

#โค้ชสุขภาวะทางจิต
#สถาบันโค้ชไทย
#โค้ชไทยอุดมปัญญา
#ยุทธศาสตร์ปัญญบวรสถาบันโค้ชไทย
www.coachthai.com
 

 

Visitors: 652,679