ข้อมูลหลักสูตรและแพคเกจ

หลักสูตร Gallup Global Strengths Coach (GGSC) รุ่น 21

 

 

สถาบันโค้ชไทย จับมือ Gallup มุ่งมั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการโค้ชจุดแข็ง

 

          “ สถาบันโค้ชไทยซึ่งเป็นองค์กรมุ่งพัฒนาศักยภาพโค้ชชั้นนำของประเทศไทยมาตลอด 12 ปี มีโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการโค้ชจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงผู้นำ และผู้บริหารในองค์กรในทุกภาคส่วนที่ได้ศึกษาศาสตร์การโค้ชในองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ "

 

          ในโอกาสนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ได้ร่วมมือกับ Gallup, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นำศาสตร์ด้านจุดแข็งระดับโลก ที่เชี่ยวชาญด้านการใช้จุดแข็งพัฒนาบุคลากร ทีม และ องค์กร ทั้งในมิติงานและส่วนตัว รวมถึง การบริหารผลการปฏิบัติงาน ภาวะผู้นำ ความผูกพันของพนักงาน และ วัฒนธรรมองค์กร

 

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สถาบันโค้ชไทยได้รับเกียรติลงนามสัญญาความร่วมมือกับ Gallup, Inc. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ร่วมกันยกระดับการโค้ชจุดแข็งในประเทศไทย ให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการโค้ชด้วยศาสตร์จุดแข็ง ที่มีมาตรฐานระดับโลกรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งกระบวนการโค้ช และความเชี่ยวชาญศาสตร์จุดแข็งจาก Gallup”

 

 

 

หลักสูตร Gallup Global Strengths Coach (GGSC) รุ่น 21 (ภาษาไทย)

 

***อย่าพลาดหลักสูตรการโค้ชจุดแข็งที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลกในขณะนี้***

 

          เรียนรู้ศาสตร์การโค้ชสากลที่ได้การรับรองจากสหพันธ์การ โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation - ICF) จำนวนการเรียนรู้  34.6 CCE ด้วยเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากร ที่องค์กรชั้นนำระดับโลกยอมรับและเลือกใช้

 

          มาร่วมกัน ก้าวสู้เส้นทางการเป็น “โค้ชจุดแข็งมืออาชีพที่ได้รับการรับรอง ” (Gallup Certified Strengths Coach) ในระดับสากลอย่างมีคุณภาพ กับสถาบันโค้ชไทย  โดยเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จาก Gallup ผู้นำองค์ความรู้ด้านจุดแข็งโลก

CliftonStrengths Theme Definition Video

นิยามพรสวรรค์ CS - Relator

 

นิยามพรสวรรค์ CS - Input

 

 

 ทำเนียบโค้ชจุดแข็ง

Visitors: 637,578