การเรียนรู้ผ่าน Facebook Live รายการ The Coaching Journey

The Coaching Journey

   การโค้ชที่ทรงพลังมาจากการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของคนที่เป็นโค้ชอยู่ตลอดเวลาสถาบันโค้ชไทยขอเรียนเชิญ

ท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ เพื่อความเข้าใจในการโค้ชที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้ง

รับข้อมูลเชิงลึกและการเชื่อมโยงเพื่อให้เข้าใจพลังของกระบวนการโค้ชเชิงบวกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างยังยืนด้วยตัวเอง

 

   The Coaching Journey explores all components that make up masterful coaching.

By utilizing the international Coaching Federation's 8 Core Competencies,

Dr. Tom takes time to break these building blocks of coaching down into practical topics of discussion,

all the while showing how we can be better coaches in the reflection of our own practice.

Dr. Tom is joined by our MC, Coach Nunyah, who provides succinct translation into Thai language,

as well as countering the discussion with interesting perspectives and insights.

 

 


Visitors: 1,686,384