พ่อแม่ไทยหัวใจโค้ช


"พ่อ
แม่ไทยหัวใจโค้ช" Parent Coachingกิจกรรมการเรียนรู้จิตอาสานี้อยู่ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ปัญญบวร” ของสถาบันโค้ชไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ “ภูมิปัญญาร่วม” (Collective Wisdom) โดยบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์การโค้ชสากลให้เกิดขึ้นระหว่าง “บ้าน-วัด-โรงเรียน” เพื่อสังคมไทยที่ดีกว่า


รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สูงสุด 500 ท่าน
การเรียนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
การเรียนรู้แบบออนไลน์ทั้งหมด 6 หัวข้อ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
หลังจากสำเร็จการเรียนรู้จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการจากสถาบันโค้ชไทย

หมายเหตุ 1: เนื่องจากเป็นการเรียนรู้สดรบกวนท่านเข้าเรียนรู้ตามเวลาของกำหนดการ
หมายเหตุ 2: รหัสการเข้าเรียนในแต่ละหัวข้อจะนำส่งให้กลุ่มไลน์โอเพนแชท "พ่อแม่ไทยหัวใจโค้ช รุ่น 2" ภายในวันที่มีการเรียนรู้
หมายเหตุ 3: ผู้ที่ชำระค่า "บอร์ดเกมเจ้าชายน้อย" และส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่สถาบันโค้ชไทยแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชท "พ่อแม่ไทยหัวใจโค้ช รุ่น 2"
Visitors: 614,059