พ่อแม่ไทย หัวใจโค้ช

 
 
พ่อแม่ไทยหัวใจโค้ช
 
เพื่อฉลองในโอกาสมีผู้ทำการประเมินพรสวรรค์ CliftonStrengths ครบ 30,000,000 คนทั่วโลก
สถาบันโค้ชไทย ซึ่งเป็นตัวแทนหลักสูตร Gallup Global Strengths Coach (GGSC) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
มีความยินดีขอเชิญชวนพ่อแม่และท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจ
 ศาสตร์การโค้ชด้วยจุดแข็ง (Strength-based Parenting Coaching)
เพื่อสร้างความตระหนักรู้สำหรับตัวเองและลูกอันนำไปสู่ความสุขของครอบครัว
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีผลการประเมินพรสวรรค์ CliftonStrengths 5 ตัวแรก
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสศึกษาหลักการและกระบวนโค้ชด้วยจุดแข็ง
Name it - Claim it - Aim it อันทรงพลังของ Gallup
เพื่อค้นพบพรสวรรค์และพัฒนาเป็นจุดแข็งของตัวเองในบทบาทพ่อแม่และผู้ปกครอง
โดยการเรียนรู้ทางออนไลน์จำนวน 3 ครั้ง
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับการโค้ชตัวต่อตัวหรือโค้ชกลุ่ม
เพื่อเป็นการเจาะลึกกับโค้ชจุดแข็งสากลที่ได้รับการรับรอง (การพัฒนานี้เป็นการต่อยอดภายหลังตามความสมัครใจ)

สนใจกรุณาติดต่อสถาบันโค้ชไทยโดยลงทะเบียนตามลิงค์นี้
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
https://forms.gle/TRCpTtj8BhKtnPjz8
 
 
มีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ @coachthai
 
 
 
 
Visitors: 1,690,532