โค้ชคุณธรรม รุ่น 2

โครงการโค้ชคุณธรรม

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ และทักษะการโค้ชในระดับพื้นฐานเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การทำงานตามบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

Visitors: 652,397