โค้ชลูกสามเสน

โครงการโค้ชลูกสามเสน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจในจุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาตัวตนจนเป็น “จุดแข็ง”

ซึ่งเป็นโอกาสสู่ความสำเร็จของเยาวชนให้มีความพร้อมและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นใจ

 

 

Visitors: 1,673,231