โค้ชลูกสามเสน รุ่น 1

 โค้ชลูกสามเสน (Talent in You) 

 

 

 

 

 

 โค้ชลูกสามเสน (Talent in You)

“สถาบันโค้ชไทย” ขอขอบคุณ “นายกสมาคมผู้ปกครอง กรรมการสมาคมฯ ผู้อำนวยการ และ ครูอาจารย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย” ที่ให้ความสนใจพัฒนาศักยภาพนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 200 คน เพื่อให้พบพรสวรรค์และมุ่งหน้าเตรียมพัฒนากลยุทธ์เลือกสายอาชีพจากจุดแข็งของตัวเอง ด้วย “เครื่องมือประเมินศักยภาพบุคคล CliftonStregnths สำหรับนักเรียน” ของ Gallup ที่มีชื่อเสียงของโลก

ขอขอบคุณ “โค้ชไทยจุดแข็งจิตอาสา” จำนวน 18 ท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 7 มกราคมนี้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสพบตัวเองผ่านการศึกษาด้วยจุดแข็ง (Stregths-based Eucation) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษามุ่งสู่อนาคต

#สถาบันโค้ชไทย
#โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
#โค้ชจุดแข็ง
#CliftonStregnths

www.coachthai.com
www.gallup.com

Visitors: 1,673,228