โค้ชสากลมืออาชีพระดับสูง

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้สำเร็จหลักสูตรการโค้ชเบื้องต้นพื้นฐาน (ACSTH หรือ Level 1)

ต้องการเป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) โดย ICF

 อำนวยการเรียนรู้แบบเข้มข้นและอย่างใกล้ชิดโดย “โค้ชทอม” และ “โค้ชเทอดทูน” จากสถาบันโค้ชไทย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสพการณ์การพัฒนาศักยภาพโค้ชมืออาชีพในระดับนานาชาติกว่า 12 ปี

 จุดเด่นของหลักสูตร

                                                   - เรียนรู้เน้นภาคปฏิบัติ 80% และ ภาคทฤษฎี 20%
                                                   - เตรียมความพร้อมเพื่อเป็น “โค้ชนานาชาติระดับสูง” แบบสองภาษา (Bilingual) ไทย-อังกฤษ
                                                   - เรียนรู้การโค้ชจากหลักการทำงานของสมอง (Brain-based Coaching)
                                                   - เรียนรู้การโค้ชผู้นำด้วยจุดแข็ง (Strength-based Leadership Coaching) ของ Gallup
                                                   - เจาะลึกการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) เพื่อความเป็นมืออาชีพ
                                                   - รวบรวมเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) ระดับสูงที่หลากหลาย
                                                   - การโค้ชแบบกลุ่มและแบบทีม (Group and Team Coaching)
                                                   - การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Creating Coaching Culture)

 สมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณโมเม LINE : @coachthai หรือ 062 878 8100-8 , 084 874 2008

 

เส้นทางการเป็นโค้ชที่ได้รับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่

ระดับ 1 : ACC-Associate certified coach (ระดับต้น-ภาคี)
ระดับ 2 : PCC-Professional certified coach (ระดับกลาง-สามัญ)
ระดับ 3 : MCC-Master certified coach (ระดับสูงสุด-วุฒิ)

                                                                          ข้อดีของการเป็นโค้ชที่มีใบประกอบวิชาชีพ
                                                   - ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
                                                   - ค่าตอบแทนการโค้ชที่มากกว่า
                                                   - ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากลูกค้า รวมถึงคนในวิชาชีพโค้ช
                                                   - เครดิตที่ดีในการรับงานโค้ชกับองค์กรทั่วไป

 

เงื่อนไขในการยื่นสอบเป็น PCC ของ ICF เส้นทางในการเป็น PCC มี 2 เส้นทางหลัก

                                   เส้นทางที่ 1

                                       1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตร PCC

                                       2. เก็บชั่วโมงการโค้ชให้ได้อย่างน้อย 500 ชั่วโมง

                                    หลังจากได้รับ ACC แล้ว สามารถลงเรียนหลักสูตร PCC เพื่อยื่นสอบ PCC ได้ โดยจะมีการประเมินโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน ไม่ต้องยื่นบันทึกการโค้ชให้กับทาง ICF

                                    เส้นทางที่ 2

                                         1. สำเร็จหลักสูตร PCC
                                         2. การเรียน Mentoring แบบตัวต่อตัว 3 ครั้ง

                                         3. สอบ Coach knowledge Assessment หรือ CKA ให้ผ่านเกณฑ์

                                         4. เก็บชั่วโมงการโค้ชให้ได้อย่างน้อย 500 ชั่วโมง

                                        หากจบจากหลักสูตรโค้ชไทย หรือ เทียบเท่าแล้วมีความประสงค์เรียนหลักสูตร PCC เพื่อยื่นสอบในระดับ PCC 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 652,397