โค้ชเกษียณสู้ต่อรุ่น 4 โค้ชปลดหนี้

 

โค้ชปลดหนี้โค้ชจิตอาสาเกษียณสู้ต่อ รุ่น 4

“มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” และ “สถาบันโค้ชไทย”

โดยได้รับการสนับสนุนจาก “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)”

ขอเชิญชวนโค้ชจุดแข็งสากลโดยแกลลัพ เข้าร่วมโครงการการโค้ชจิตอาสาเกษียณสู้ต่อ รุ่น 4 “โค้ชปลดหนี้” (Strengths to Savings)

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เตรียมตัวเกษียณอายุสามารถบริหารจัดการการเงินและเก็บออมเพื่อการเกษียณได้อย่างมีความสุข

1. ให้ผู้เตรียมตัวเกษียณมีความมุ่งมั่นในการปลดหนี้ให้ได้จนสำเร็จตามแผนโดยไม่ล้มเลิกไปก่อน

2. ให้ผู้เตรียมตัวเกษียณไม่ย้อนกลับไปเป็นหนี้อีกเหมือนในอดีต

3. ให้ผู้เตรียมตัวเกษียณพ้นจากหนี้และสามารถเก็บออมเพื่อการเกษียณที่มีสุข

 

การโค้ชตัวต่อตัว 6 ครั้งทางออนไลน์ ในช่วง ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566 นี้ (เวลาการโค้ชตามตกลง )

ผู้เตรียมตัวเกษียณที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินจุดแข็ง CliftonStrengths 5

สามารถใช้รูปแบบและขั้นตอนการโค้ชจุดแข็งออกแบบโดยสถาบันโค้ชไทย (อ้างอิงคู่มือโค้ชปลดหนี้)

โค้ชจุดแข็งสนใจหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการเงิน

 

 

สามารถกรอกข้อมูลการสมัครตามลิงค์ข้างล่างนี้ ภายใน ศุกร์ 8 กันยายนนี้

=> https://forms.gle/KMth55NRBhXqNzCm8 <=

#โค้ชจุดแข็ง
#สถาบันโค้ชไทย
#มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่ @coachthai

 

Visitors: 1,690,532