หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 

  • องค์กรที่ต้องการเติบโตแบบยั่งยืน ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ มีความผันผวนสูง (VUCA)
  • ฝ่ายบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และ สร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)
  • ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ท่านที่สนใจในการช่วยเหลือผู้อื่นแบบที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน
  • ท่านที่ต้องการเป็นโค้ชมืออาชีพ (Professional Coach) ไม่ว่าจะเป็น โค้ชธุรกิจ (Business Coaching) โค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โค้ชชีวิต (Life Coaching)
  • ท่านที่สนในในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
  • ท่านที่เผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน และกำลังหาทางออกอย่างมีระบบและหลักการ
Visitors: 21,475