โค้ชเปลี่ยนชีวิต

รายการ โค้ชเปลี่ยนชีวิต

เวทีการเรียนรู้การโค้ชชีวิต  เพื่อให้ค้นพบทางเลือกชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและถาวรด้วยตัวคุณเอง

เป็นรายการที่ถ่ายทอดสดจากเหตุการณ์โค้ชจริง ชีวิตจริง และปัญหาจริง ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 

 

 

Visitors: 35,223