Enneagram คืออะไร


ศาสตร์ทาง #จิตวิทยาบุคคลิกภาพ ที่แบ่งคนตามบุคลิกพื้นฐาน 9 แบบ ซึ่งมีแรงจูงใจพื้นฐาน และ มองโลกในแง่มุมที่คล้ายกัน โดยจะอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรม และ การพัฒนาตนเอง ตามความเหมาะสมสำหรับคนในแต่ละแบบ 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 21,465