Empowering Leadership Through NBI


 

 

ภาพรวมหลักสูตร:  

​โดยความร่วมมือระหว่าง Urban Education Leaders Collaborative, Teacher College มหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบัน Mindfulness Academy of Asia และ สถาบันโค้ชไทย หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เรื่อง Neethling Brain Instrument (NBI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้นำในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประสิทธิภาพการทำงานของสมองตามรูปแบบความถนัดของสมอง (Brain preferences)  เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบภาวะผู้นำของตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำสามารถประมวลผลและทำความเข้าใจกระบวนการคิด อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในองค์กร

 

หลักสูตรเน้นที่การคิดในรูปแบบองค์กร (organizational thinking) และ การตัดสินใจ (decision making ) ผ่านการทำความเข้าใจแนวความคิด และ การปฎิบัติตามหลักการของ NBI โดยการประยุกต์ใช้ผลวิเคราะห์ของความถนัดทางความคิด (thinking preferences) ในแต่ละบุคคล ผ่านแบบทดสอบNBI ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเข้าใจตนเองมากขึ้น และ สามารถเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 

 

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

1. แนวคิดของกระบวนการทำงานของสมองในแง่มุมของการสื่อสาร การตัดสินใจ และ ภาวะผู้นำ ทั้งแง่ส่วนตัว และ การทำงาน

2. การใช้งาน Neethling Brain Instrument (NBI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสะท้อนตัวตน เพื่อกำหนดขีดความสามารถในสภาวะผู้นำ เพื่อบริหารจัดการภาวะผู้นำสำหรับการพัฒนาองค์กร

3. การทำความเข้าใจในรูปแบบการคิดและตัดสินใจแบบ NBI ทั้ง 4 รูปแบบ

4. สามารถระบุรูปแบบ NBI ของตนเองได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสะท้อนถึงชีวิตส่วนตัว และ การทำงาน เพื่อการพัฒนา

5. สามารถนำความรู้ในรูปแบบ NBI ของตนเองไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ และ ในการสร้างทีม

6. มีความเข้าใจใน NBI เพื่อเข้าใจถึงจุดยืนต่างๆขององค์กร

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการขยายมุมมอง (Perspective) ในการใช้ชีวิตทั้งด้านส่วนตัว และ การทำงาน

ผ่านหลักการทำงานของ NBI โดยเฉพาะผู้นำในองค์กร หรือ หน่วยงานวิทยากรประจำหลักสูตร

 

Dr. Brian K. Perkins เป็นผู้อำนวยการของสถาบัน Urban Education Leaders Collaborative and Summer Principals Academy  New Orleans at Teachers College มหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณาจารย์ภาควิชา  Education Law and Policy ของมหาวิทยาลัย Southern Connecticut State ที่ New Haven รัฐ Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ขณะดำรงตำแหน่งท่านประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรอง และ  NCATE accreditation และในฐานะอาจารย์ Dr. Brian ได้เป็นที่รู้จักในความใส่ใจที่ท่านมีให้กับลูกศิษย์ และ ชุมชนการเรียนรู้เชิงบวกในสถานศึกษา

 

วัน-เวลาฝึกอบรม 19 มีนาคม  2562 09.00-16.00 น.

 

ราคาหลักสูตร  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคา Early Bird  = 12,500  บาท (เมื่อลงทะเบียน และ ชำระภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562 )

ราคา Standard   =  15,000  บาท (เมื่อลงทะเบียน และ ชำระตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562)

  

Link ลงทะเบียน:  https://goo.gl/forms/zUxSGonyBwcxBbXe2

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โค้ชนิกกี้ 062-878-8104, nikki@coachthai.com 

คุณณฐ 062-878-8100, sales1@coachthai.com 

หรือที่ LINE AD: @coach-thai 

 

#เรียนโค้ชที่ไหนดี #สถาบันโค้ชไทย #NBI #ภาวะผู้นำ

 

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 46,431