ประโยชน์ของการโค้ช

ประโยชน์ของการโค้ช (Benefits of Coaching)

 

ข้อมูลจากผลสำรวจของ ICF Global Coaching Client ในปี 2009 พบว่าโดยภาพรวมแล้วผู้รับการโค้ชกว่า 99% พึงพอใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากการโค้ชประโยชน์การโค้ชแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 25,045