Happiness Coaching Enhancing with Positive Psychology

"การมองตนเองและผู้อื่นในแง่บวก ผลลัพธ์ที่ได้คือความสุขอย่างยั่งยืน  
 
 
สถาบันโค้ชไทยขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อให้เกิดความสุข : Happiness Coaching Enhancing with Positive Psychology สำหรับโค้ชหรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเครื่องมือการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 04-05 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Executive 1-2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส มาบุญครอง เวลา 09.00-16.00 น.
 
 

จิตวิทยาเชิงบวกเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มความสุขให้กับชีวิตของผู้คน ช่วยทำให้เข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นในทุกมิติของความเป็นมนุษย์ เริ่มต้นด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เป็นบวก ความสัมพันธ์กับผู้คนโดยรอบหรือที่เรียกกันว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ความสุขในงานที่ทำหรือที่เรียกว่า ไหลลื่นจนลืมเวลาไป รวมทั้งเข้าใจว่า ความสุขในชีวิตมีกี่ด้านและการจะประสบความสำเร็จในชีวิต อะไรเป็นปัจจัยบวกหรือจุดแข็งที่สำคัญนอกจากนี้จิตวิทยาเชิงบวกยังได้ผนวกเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เรียกว่า “พลังชีวิต” เข้ามาเป็นจุดเด่นและจุดเน้น เพราะหากมีทุกอย่างแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เพราะสุขภาพ ก็น่าเสียดายอย่างยิ่ง
 
 
 
การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก สามารถสร้างบรรยากาศในการโค้ชที่เหมาะกับโค้ชชี่ ช่วยขยายศักยภาพการฟังและการถามของโค้ช ส่งเสริมการสะท้อนกลับให้โค้ชชี่ได้ค้นหาและมองเห็นความหมายชีวิตที่แท้จริงที่เป็นความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อให้สามารถก้าวไปสู้เป้าหมายที่ปรารถนา และช่วยให้โค้ชสามารถจัดการกับความท้าทายในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะกับโค้ชชี่หรือบุคคลรอบข้างอันเป็นที่รัก ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคร้ายเป็นต้น
 

1.jpg
 
วิทยากร : ดร นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร  การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อให้เกิดความสุข : Happiness Coaching Enhancing with Positive Psychology   
  • เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเพื่อบรรลุถึงความสุขที่จริงแท้
  • ได้แนวทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลิกภาพจุดแข็งและคุณธรรมที่ถูกต้อง
  • มีเครื่องมือในการประเมินหาความหมายของชีวิตที่มีการทดสอบและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของไทย
  • ช่วยให้ชัดเจนขึ้นในค้นหาและประเมินว่า: ฉันเป็นใคร? ฉันต้องการอะไร? และฉันมาอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร?
  • ช่วยให้โค้ชสามารถใช้มิติที่สำคัญ ในการค้นหาความหมายของชีวิต เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับโค้ชชี่ได้
  • ประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับการโค้ช ด้วยการเพิ่มเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะเข้าถึงทุกมิติของชีวิตที่สมบูรณ์และสร้างความสุขที่แท้จริงให้ชีวิตได้

 

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร  การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อให้เกิดความสุข : Happiness Coaching Enhancing with Positive Psychology 
ได้ที่ https://goo.gl/forms/hyJv5WPU7DahrU9F2
 
**รับจำนวนจำกัด 20 ท่านแรกที่ยืนยันการสมัครเข้ามาก่อนเท่านั้น **
 
 
 
อัตราค่าสมัคร

ราคาพิเศษ (สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 เมษายน 2562)
ในนามส่วนตัว 15,000 บาท (รวม VAT 7% = 16,050 บาท)
ในนามบริษัท 15,000 บาท (รวม VAT 7% - WT 3% = 15,600 บาท)
 
ราคาปกติ (สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)
ในนามส่วนตัว 20,000 บาท (รวม VAT 7% = 21,400 บาท)
ในนามบริษัท 20,000 บาท (รวม VAT 7% - WT 3% = 20,800 บาท)

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาโอนเงินค่าเรียนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท โค้ชไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีเลขที่  023-3-96950-8
สาขาซอยวัชรพล
 
 

หมายเหตุ
ท่านใดต้องการ Invoice สำหรับทำเรื่องเบิกจ่ายกรณีชำระในนามบริษัทสามารถแจ้งกลับมาที่อีเมลนี้
- กรุณาถ่ายรูปหรือสแกนใบโอนเงิน (pay-in slip) ระบุชื่อผู้โอนและวันที่โอนและส่งกลับมาที่อีเมลนี้
- ท่านใดที่ลงในนามบริษัทขอความกรุณาส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) กลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท โค้ชไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
202 อาคาร เลอ คองคอร์ด ชั้น 7 ห้อง 706 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555017391

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณศตรรฆ (บอส) 062 878 8103 หรือทางไลน์ bosfrost

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 21,467