Ep. 1 ตอน การโค้ชคืออะไรหนอ ออเจ้ารู้ไหม?

พบกับรายการ "โค้ชกันวันละคำ"

ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

เรื่อง

" โค้ชคืออะไรหนอ ออเจ้ารู้ไหม ? "

 

 

 

 

Visitors: 1,684,018