Ep. 2 ตอน การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

พบกับรายการ "โค้ชกันวันละคำ"

ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

 

เรื่อง

EP.2 ตอน "การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง"

(Self-Directed Learning)

 

 

 

Visitors: 652,383