Ep. 3 ตอน มายาคติเกี่ยวกับการโค้ช


พบกับรายการ "โค้ชกันวันละคำ"

ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

เรื่อง 

EP. 3 เรื่อง "มายาคติเกี่ยวกับการโค้ช"

(Myth about Coaching)

 

 

 

Visitors: 1,690,530