Ep. 7 เรื่อง การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข


พบกับรายการ "โค้ชกันวันละคำ"

ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

เรื่อง

EP. 7 การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข

(Unconditional Positive Regard)

 

 

Visitors: 652,397