Ep. 8 เรื่อง การฟังเชิงรุก เพื่อสะท้อนจิตวิญญาณ

 

พบกับรายการ "โค้ชกันวันละคำ"

ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

เรื่อง

EP. 8 การฟังเชิงรุก เพื่อสะท้อนจิตวิญญาณ


 

 

Visitors: 661,513