Ep. 15 เรื่อง กรอบความคิดแบบตายตัว และกรอบความคิดแบบไม่เติบโต

 

 พบกับรายการ "โค้ชกันวันละคำ"

ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

เรื่อง

EP. 15 กรอบความคิดแบบตายตัว และ กรอบความคิดแบบเติบโต

(Fixed Mindset and Growth Mindset)

 

 

 

Visitors: 661,511