Ep. 16 เรื่อง ถามอย่างไรให้เกิดปัญญา


พบกับรายการ "โค้ชกันวันละคำ"

ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

เรื่อง

EP. 16 " ถามอย่างไรให้เกิดปัญญา "
Question to create insight

 

 

Visitors: 652,387