ครูไทยหัวใจโค้ช

 

โครงการจิตอาสา 

"เซ็นทรัล ทำเพื่อครูเป็นโค้ช"

 

   กิจกรรมภายใต้โครงการ "เซ็นทรัลทำ เพื่อครูเป็นโค้ช" เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุกคนก็คือประชาชนของชาติ” 
นับเป็นพลังอำนาจที่สำคัญใน
การแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน

 

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ: 062-8788-102 (คุณสมาย)

 

 

 

รุ่น 4 ภาคเหนือ – เชียงใหม่

 

รุ่น 5 - ภาคอิสาน อุดรธานี

 

รุ่นที่ 6 – ภาคใต้ กระบี่

 

รุ่น 7 - ภาคกลาง สระบุรี

Visitors: 80,378