สำหรับนักศึกษาพิการเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ

“ โค้ชชีวิตจิตอาสาเพื่อหางาน

สำหรับน้องนักศึกษาพิการ ”


“สถาบันโค้ชไทย”
 ขอขอบคุณ “มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” 

ที่ให้เกียรติร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาพิการเพื่อขยายโอกาสมีงานทำสำหรับพวกเขา

โดยโค้ชไทยจิตอาสาจะให้การโค้ชชีวิตแบบตัวต่อตัวสำหรับน้องนักศึกษาพิการ 30 คน
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและการสมัครงานรวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติของการเข้าไปทำงานในองค์กรอีกด้วย

 

 

 

 

บรรยากาศงาน

ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 18 - 19 สิงหาคม 2562

Visitors: 652,397