สำหรับนักศึกษาพิการเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ

“โค้ชชีวิตจิตอาสาเพื่อหางานสำหรับน้องนักศึกษาพิการ”


“สถาบันโค้ชไทย”
 ขอขอบคุณ “มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” 
ที่ให้เกียรติร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาพิการเพื่อขยายโอกาสมีงานทำสำหรับพวกเขา

โดยโค้ชไทยจิตอาสาจะให้การโค้ชชีวิตแบบตัวต่อตัวสำหรับน้องนักศึกษาพิการ 30 คน
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและการสมัครงานรวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติของการเข้าไปทำงานในองค์กรอีกด้วย

 

 

กรุณากรอกข้อความ...

บรรยากาศงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 18 - 19 สิงหาคม 2562

Visitors: 630,093