ไพ่เเห่งชีวิตจิตอาสา

ไพ่เเห่งชีวิตจิตอาสา 

"ไพ่แห่งชีวิตจิตอาสา" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “โค้ชไทยหัวใจสีขาว”

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการตระหนักรู้ตนเองให้กับน้องๆ นักเรียนในท้องถิ่น

โดยมีการฝึกอบรมและการโค้ชคุณครูประจำโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำเอาเครื่องมือไพ่แห่งชีวิตไปใช้กับนักเรียนของตน

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กนักเรียนไทย

ในท้องถิ่นผ่านกระบวนการทางปัญญาโดยมีคุณครูเป็นโค้ช 

2. เพื่อเป็นเวทีให้โค้ชไทยและผู้เรียนรู้การใช้ “ไพ่แห่งชีวิต”

รวมตัวกันเป็นชุมชนนักปฎิบัติเพื่อฝึกการใช้เครื่องมือนี้

3. เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของสถาบันโค้ชไทยภายใต้หัวข้อ

  "โค้ชไทยเพื่อสังคมไทย"

 

 

 

                                    

 

 

Visitors: 661,500