ไพ่เเห่งชีวิตจิตอาสา

ไพ่เเห่งชีวิตจิตอาสา 

"ไพ่แห่งชีวิตจิตอาสา" เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “โค้ชไทยหัวใจสีขาว” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการตระหนักรู้ตนเองให้กับน้องๆ นักเรียนในท้องถิ่น โดยมีการฝึกอบรมและการโค้ชคุณครูประจำโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำเอาเครื่องมือไพ่แห่งชีวิตไปใช้กับนักเรียนของตน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กนักเรียนไทยในท้องถิ่นผ่านกระบวนการทางปัญญาโดยมีคุณครูเป็นโค้ช 

2. เพื่อเป็นเวทีให้โค้ชไทยและผู้เรียนรู้การใช้ “ไพ่แห่งชีวิต” รวมตัวกันเป็นชุมชนนักปฎิบัติเพื่อฝึกการใช้เครื่องมือนี้

3. เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของสถาบันโค้ชไทยภายใต้หัวข้อ  "โค้ชไทยเพื่อสังคมไทย"

 

 สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ: 062-8788-102 (คุณสมาย)

 

                                    

 

 

Visitors: 637,568