ทหารเรือไทยหัวใจสีขาว

ทหารเรือไทยหัวใจสีขาว 

           กิจกรรมโค้ชจิตอาสาโดยสถาบันโค้ชไทยสำหรับข้าราชการทหารเรือ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ

 

Visitors: 72,446