การโค้ชวิถีพุทธด้วยบัตรภาพแห่งปัญญา

การโค้ชวิถีพุทธด้วยไพ่แห่งชีวิต

สถาบันโค้ชไทยและสมาคมการโค้ชได้จัดให้มีกิจกรรมจิตกุศล-จิตอาสาที่วัดสุทธิวราราม "ไพ่แห่งชีวิตจิตอาสา ครั้งที่ 1" สำหรับพระคุณเจ้า 22 รูปจากวัดต่างๆ  กราบนมัสการและขอบพระคุณ “ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระมหาสุทิตย์” เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เป็นอย่างสูงที่กรุณาสนับสนุนการเรียนรู้ในวันนี้

 

 

Visitors: 72,446