ครูมุสลิมไทยหัวใจโค้ช

ครูมุสลิมไทยหัวใจโค้ช...หนึ่งในกิจกรรมโค้ชจิตอาสาภายใต้โครงการ

"โค้ชไทยหัวใจสีขาว" ของสถาบันโค้ชไทยที่พวกเราชาว "โค้ชไทย" บุกเบิกและมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ด้านการโค้ชสากลสู่สังคมไทย

ขอขอบคุณโค้ชไทย รุ่น 17 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และ ครูอาจารย์ผู้บริหาร โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ รวมกว่า 100 คน ที่มีส่วนร่วมกันเรียนรู้และทำให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี


Visitors: 72,438