คนไทยมีจุดมุ่งหมายในชีวิต

 

โครงการโค้ชจิตอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย

"คนไทยมีจุดมุ่งหมายในชีวิต Purpose of  Life Thailand รุ่นที่2"

Visitors: 54,467