วิสัยทัศน์ผู้นำ 2020


รายงานผลการวิจัย เรื่อง Leadership Coaching in Organizations

โดย ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย และ คุณโชคดี วิศาลสิงห์ 

Visitors: 637,562