หลักสูตรโค้ชไทย Professional Coaching Certification Program

เปิดรับสมัครหลักสูตร “โค้ชไทย รุ่น 55” (Level 1)
แบบผสม Online + Onsite (JW Marriott Hotel Bangkok)
.
หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง “สถาบันโค้ชไทย” และ “สถาบัน International Coaching Mastery” (ICM), London, UK

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก “สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ” (International Coaching Federation - ICF)

ประเภท Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) จำนวน 60 ชั่วโมง
.
 หลักสูตรเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมครอบคลุมทั้ง “ภาคทฤษฏี” และ “ภาคปฎิบัติ” เพื่อการเติบโตและต่อยอดในวงการโค้ชของประเทศไทย
.
 หลักสูตรโค้ชไทยเป็นหลักสูตรพัฒนาโค้ชมือสากลอาชีพ มีระยะเวลาการเรียนรู้ประมาณ 4 เดือน

สำหรับท่านที่สนใจเป็น #โค้ชในองค์กร (internal coach) และ #โค้ชนอกองค์กร (external coach)

โดยสามารถนำไปประยุกต์เป็นโค้ชด้านต่างๆ ทั้ง #โค้ชธุรกิจ (Business Coaching) #โค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching)

#โค้ชชีวิต (Life Coaching) และด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย
.
 ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะได้รับการประเมิน Clifton Strengths Finder ของ Gallup รวมอยู่ในหลักสูตร

เพื่อพัฒนา “พรสวรรค์” ให้เป็น “จุดแข็ง” ของการเป็นโค้ชมืออาชีพ
.
 พิเศษ...ทุกท่านจะได้รับการโค้ชตัวต่อตัวโดย "โค้ชเทอดทูน" เพื่อสนับสนุนการเป็นโค้ชสากลมืออาชีพตลอดหลักสูตร
.
 สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/8oDPmGgrfy2DMsf2A
.
.
แบบผสม Onsite 4 ครั้ง + Online 15 ครั้ง
• Early Bird ราคา 85,000 บาท (สมัครและชำระค่าเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2565)
• Standard ราคา 95,000 บาท (สมัครและชำระค่าเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
.
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

หลักสูตรโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล
(Professional Coaching Certification Program)
หลักสูตรโค้ชไทย 

 

 

หลักสูตร “โค้ชไทย” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันโค้ชไทย และ สถาบัน International Coaching Mastery (ICM), London, UK

ได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation - ICF)
ประเภท Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) จำนวน 60 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพโค้ชมืออาชีพสากล ที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ
และเป็นที่นิยมสูงสุดในขณะนี้จากองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศไทย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

                                        - องค์กรที่ต้องการเติบโตแบบยั่งยืนในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ มีความผันผวนสูง

                                        - ฝ่ายบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และ สร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)

                                        - ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุ

                                        - ท่านที่สนใจในการช่วยเหลือผู้อื่นแบบที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

                                        - ท่านที่ต้องการประกอบอาชีพ โค้ชธุรกิจ (Business Coaching) โค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โค้ชชีวิต (Life Coaching) 

                                        - ท่านที่สนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

                                        - ท่านที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน และกำลังหาทางออกอย่างมีระบบและหลักการ

 

 

 

 

 

 

 

 


My Coaching Experience

 

Visitors: 621,862