หลักสูตรโค้ชไทย Professional Coaching Certification Program

 

หลักสูตรโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล
(Professional Coaching Certification Program)
หลักสูตรโค้ชไทย 

 

 

หลักสูตร “โค้ชไทย” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันโค้ชไทย และ สถาบัน International Coaching Mastery (ICM), London, UK

ได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation - ICF)
ประเภท Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) จำนวน 60 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพโค้ชมืออาชีพสากล ที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ
และเป็นที่นิยมสูงสุดในขณะนี้จากองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศไทย

 

ท่านที่สนใจสามารถคลิกลิ้งค์ลงทะเบียนด้านล่าง

https://forms.gle/2U2Q7p6M7k6ottAG8

 

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- องค์กรที่ต้องการเติบโตแบบยั่งยืนในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ มีความผันผวนสูง

- ฝ่ายบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และ สร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)

- ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุ

- ท่านที่สนใจในการช่วยเหลือผู้อื่นแบบที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

- ท่านที่ต้องการประกอบอาชีพ โค้ชธุรกิจ (Business Coaching) โค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โค้ชชีวิต (Life Coaching) 

- ท่านที่สนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

- ท่านที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน และกำลังหาทางออกอย่างมีระบบและหลักการ

 

 

 

 

 

 

 

My Coaching Experience

 

Visitors: 604,841