หลักสูตรโค้ชไทย PCCP

 

หลักสูตรโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล
(Professional Coaching Certification Program)
หลัก สูตรโค้ชไทย 

 

 

 

ลักสูตร “โค้ชไทย” โดยความร่วมมือระหว่าง

ถาบันโค้ชไทย และ ถาบัน International Coaching Mastery (ICM), London, UK

ได้รับการอนุมัติจาก สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation - ICF)

ประเภท Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

จำนวน 60 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพโค้ชมืออาชีพสากล

ที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

และเป็นที่นิยมสูงสุดในขณะนี้จากองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศไทย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- องค์กรที่ต้องการเติบโตแบบยั่งยืนในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ มีความผันผวนสูง

- ฝ่ายบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และ สร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)

- ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุ

- ท่านที่สนใจในการช่วยเหลือผู้อื่นแบบที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

- ท่านที่ต้องการประกอบอาชีพ โค้ชธุรกิจ (Business Coaching), โค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching)

 , โค้ชชีวิต (Life Coaching) 

- ท่านที่สนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

- ท่านที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน และกำลังหาทางออกอย่างมีระบบและหลักการ

#หลักสูตรการโค้ชสากลมืออาชีพที่ได้รับความนิยมสูงสุด

เปิดรับสมัครหลักสูตร “โค้ชไทย รุ่น 60” (Level 1)

รูปแบบ Online + Onsite (JW Marriott Hotel Bangkok)

หลักสูตร Level 1 ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก “สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ”

(International Coaching Federation - ICF)

Mentoring 10 hours included

เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมครอบคลุมทั้ง “ภาคทฤษฏี” และ “ภาคปฎิบัติ”

เพื่อการเติบโตและต่อยอดในวงการโค้ชของประเทศไทย

หลักสูตรโค้ชไทยเป็นหลักสูตรพัฒนาโค้ชมือสากลอาชีพ มีระยะเวลาการเรียนรู้ประมาณ 4-5 เดือน

สำหรับท่านที่สนใจเป็น #โค้ชในองค์กร (internal coach) และ #โค้ชนอกองค์กร (external coach)

โดยสามารถนำไปประยุกต์เป็นโค้ชด้านต่างๆ ทั้ง #โค้ชธุรกิจ (Business Coaching) #โค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching)

#โค้ชชีวิต (Life Coaching) และด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะได้รับการประเมิน Clifton Strengths Finder ของ Gallup รวมอยู่ในหลักสูตร

เพื่อพัฒนา “พรสวรรค์” ให้เป็น “จุดแข็ง” ของการเป็นโค้ชมืออาชีพ

พิเศษ...ทุกท่านจะได้รับการโค้ชตัวต่อตัวโดย "โค้ชเทอดทูน" เพื่อสนับสนุนการเป็นโค้ชสากลมืออาชีพตลอดหลักสูตร

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/8oDPmGgrfy2DMsf2A

** ราคาเรียน
แบบผสม Onsite 4 ครั้ง + Group Coaching (online) 4 ครั้ง + Online 12 ครั้ง
Early Bird ราคา 95,000 บาท (สมัครและชำระค่าเรียนภายใน 30 เมษายน 2567)
Standard ราคา 110,000 บาท (สมัครและชำระค่าเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป)
**ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

สนใจสอบถาม Line ID : @coachthai หรือ

โทร 062 878 8103 , 084 874 2008 คุณทิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,690,530