์New Normal for Thai Leaders

New Normal for Thai Leaders

 

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร KX - Knowledge Exchange for Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13:00-17:00 น. วัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย จากผู้นำแนวหน้าระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันแนวความคิด วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การปฎิบัติเพื่อสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนในยุคปัจจุบันได้  

New Normal for Thai Leaders ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าของประเทศ ได้แก่
 
• คุณอริยะ พนมยงค์  
 ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด
 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 คุณธาดา เศวตศิล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
• รศ.น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
• นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ)
• คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค และ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรฯ  
Visitors: 59,642