ต้นกล้าโค้ชไทย


ต้นกล้าโค้ชไทย
 
“9 ปีโค้ชไทย ก้าวไปข้างหน้า ร่วมปลูกต้นกล้า 999 ต้น”
 
สถาบันโค้ชไทยมีความยินดีมอบภูมิปัญญาให้กับคนไทย 999 ท่านใน “หลักสูตรการโค้ชพื้นฐานตามมาตรฐานสากล” (Coaching Fundamental)
เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมไทยในโอกาสก้าวขึ้นปีที่ 9 ของสถาบันฯ “โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”
 
นำเสนอโดยกูรูโค้ชไทยแนวหน้าของประเทศ 3 ท่าน รวมระยะเวลาการเรียนรู้ 45 วัน
 
ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ใดมาก่อน มีข้อกำหนดเพียง “เป็นคนดีและเป็นผู้ให้” มีความตั้งใจเรียนรู้ศึกษาศาสตร์การโค้ชเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่นอีก 100 คนภายในระยะเวลา 1 ปี (ซึ่งหมายถึงการส่งมอบความรู้ศาสตร์การโค้ชสากลไปยังคนไทยอีกประมาณ 10,000 คน) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชตามมาตรฐานสากลที่ชัดเจนให้กับสังคมไทย
 
 
กำหนดการการเรียนรู้
 
- 5 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30-21.30 น.
- 22 ตุลาคม 2563 19.30-21.30 น.
- 2 พฤศจิกายน 2563 19.30-21.30 น.
 
(เรียนรู้ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)
Visitors: 72,441