Certificate in Coaching by Visual Thinking

Certificate in Coaching by Visual Thinking

หลักสูตร การโค้ชด้วยการคิดเป็นภาพรุ่น 2 : Certificate in Coaching by Visual Thinking intake 2

 

 

 
Visual Thinking เป็นอีกเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองซีก
ซึ่งเป็นไปตาม “ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (Gardner)” ที่มุ่งเน้นความสามารถทางปัญญา 9 ด้าน
 
Visual Thinking ยังเป็นเทคนิคที่ทุกคนทำได้
 
Visual Thinking ในการโค้ชกับผู้ใหญ่
 
Visual Thinking จะช่วยให้โค้ชสภาวะใต้ภูเขาน้ำแข็งของผู้รับการโค้ชได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อโค้ชใช้คำถามตามโมเดล GROW ควบคู่กันไปด้วย
 
 • ไม่ได้เป็นโค้ชก็สามารถเรียนได้
 • สำหรับโค้ชสามารถเก็บชั่วโมงการโค้ชได้ 6 cce
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดรูปก็สามารถเรียนได้
 
วิทยากร : อ.จามร เหล่าอิ่มจันทร์, ACC
การเรียนรูปแบบใหม่โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์ 3 วัน
เรียนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (มีวิธีการสอนการใช้งาน)
 
ตารางเรียนออนไลน์
 • วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
 • วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
เวลาเรียนออนไลน์ 19.00-21.30 น.
 
 
ราคาพิเศษ
 • สัมมนา 3,000 บาท
 • สำหรับท่านที่ชำระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น!!
ราคาปกติ
 • สัมมนา 5,000 บาท
 • สำหรับท่านที่ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป!!
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • โค้ชไทยจิตอาสาสามารถใช้บัตรกำนัลการเรียนรู้เป็นส่วนลดได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
คุณบอส 062 878 8103 Line ID : bosfrost
Office 020 642 314
Line@ : @coach-thai (ใส่ @ ข้างหน้าด้วย)
Visitors: 71,968