โค้ชผู้บริหารฝึกหัดจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการโค้ชผู้บริหารจิตอาสา
"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ."

 

 

 

 

Visitors: 630,090