โค้ชผู้บริหารฝึกหัดจิตอาสา

โครงการโค้ชผู้บริหารจิตอาสา
" การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. "

 

 

 

 

 

Visitors: 652,393