โค้ชคนดีคืนสู่สังคม

โครงการโค้ชคนดีคืนสู่สังคม

โครงการจิตอาสานี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความพร้อมทั้งด้านแรงบันดาลใจทัศนคติเชิง

สร้างสรรค์และจุดมุ่งหมายก่อนการกำหนดการปล่อยตัว

เพื่อกลับมาใช้ชีวิตเป็นส่วนนึงของสังคมไทย

Visitors: 1,684,033