Advanced Coaching Certification Program

 

Advanced Coaching Certification Program


 

 

 

 

 

* หลักสูตรการโค้ชสากลระดับสูง ที่ได้รับความสนใจและมีผู้สำเร็จการศึกษาสูงสุดในประเทศไทย *

เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาศักยภาพโค้ชมืออาชีพสากล ระดับ 2 (Level 2)

อนุมัติโดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) จำนวน 65 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้สำเร็จหลักสูตรการโค้ชเบื้องต้นพื้นฐาน (ACSTH หรือ Level 1)

ต้องการเป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) โดย ICF

 

อำนวยการเรียนรู้แบบเข้มข้นและอย่างใกล้ชิดโดย “โค้ชทอม” และ “โค้ชเทอดทูน” จาก สถาบันโค้ชไทย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสพการณ์การพัฒนาศักยภาพโค้ชมืออาชีพในระดับนานาชาติกว่า 12 ปี

 

จุดเด่นของหลักสูตร

- เรียนรู้เน้นภาคปฏิบัติ 80% และ ภาคทฤษฎี 20%

- เตรียมความพร้อมเพื่อเป็น “โค้ชนานาชาติระดับสูง” แบบสองภาษา (Bilingual) ไทย-อังกฤษ

- เรียนรู้การโค้ชจากหลักการทำงานของสมอง (Brain-based Coaching)

- เรียนรู้การโค้ชผู้นำด้วยจุดแข็ง (Strength-based Leadership Coaching) ของ Gallup

- เจาะลึกการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) เพื่อความเป็นมืออาชีพ

- รวบรวมเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) ระดับสูงที่หลากหลาย

- การโค้ชแบบกลุ่มและแบบทีม (Group and Team Coaching)

- การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Creating Coaching Culture)

 

สนใจลงทะเบียนหลักสูตรได้ที่นี่
https://forms.gle/kifEmDavhM4HRpnRA

 

สมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ @coachthai หรือ

062 878 8100-8, 084 874 2008

Advanced Coaching Certification Program (ACCP)

     The Advanced Coaching Certification Program (ACCP) is for coaches who wish to enhance their coaching abilities through a credible program accredited by the ICF that meets the demands of a life or business coach.  Students explore the many ways that coaching can be used and will have a chance to discover their niche so that they may market themselves in a way that is authentic to their true interests. This course is taught in both Thai and English.

     This program is ideal for any coaches seeking to broaden their impact and expand their skills through a holistic approach to learning. Through this course students will gain proficiency to meet any demands in any situation in moving their clients forward while addressing issues that may be keeping them back from being the best coach possible. Through this course students will also have the chance to work towards their credential from the ICF as a Professional Certified Coach (PCC).

 

Program Overview

Course 1 – Professional Coaching Certification Program (60 hours hours)

     The coaching journey begins with the 60 hour ‘Professional Coaching Certification Program’.  In this initial course students gain the basic structure for their coaching skills and knowledge. Experienced instructors and supervisors guide participants through the process of understanding the core elements and skills of being a professional coach.

 

Course 2 - Advanced Coaching Core Curriculum (35 Hours total - 10 hours Advanced Instruction + 10 hours Mentoring + 6 hours Supervised Coaching Lab + 9 hours Monitored Self-Study)

     The coaching learning journey continues with the Advanced Coaching Core Curriculum.  In this course you gain deeper appreciation of what it means to coach at a professional level.  You expand your coaching abilities to be able to reach your coachee at a deeper level, gaining commitment and conviction through an exploration of WHO the coacher is and what it means for them to reach those levels of self-exploration.  This course prepares participants to meet the expectations required to attain the Professional Certified Coach (PCC) level.  Beyond the course content and hours participants will also receive their required group and individual mentoring from our teaching staff, and direct supervision of observed coaching sessions throughout the course to ensure that progress is noted and challenges are refined through advanced coaching skills and techniques.

 

Course 3 - Executive and Leadership Coaching (10 hours)

     The Executive and Leadership Coaching Course prepares the participants for working with leaders and executives. A framework for executive coaching is introduced so that participants have a clear idea on how to proceed with this niche of coachee. As well, this course covers the importance of emotional intelligence and leadership, developing and aligning personal and organizational values, strategies towards becoming a more holistic leader, discovering one’s strengths and exploring how to leverage them in work and life, and as well how to Create 360 degree feedback pre and post coaching engagement for deeper analysis of the leader and their organization. 

 

Course 4 - Team and Group Coaching (10 hours) 

      The Team and Group Coaching Program extends the fundamental principles and knowledge of coaching into the context of coaching teams and groups. It emphasizes the development of core knowledge, skills, and competencies related to team coaching and distinguishes from other forms of help such as group facilitation or team building. The workshop also presents a clear model for group and team coaching which will enable the participants to more effectively and competently coach working groups and teams in organizations. The course requires significant participation both individually and within supervised team and group assignment activities.

 

Course 5 - Coaching Toolkit (10 hours) 

     The Coaching Toolkit program gives participants a wide variety of tools and activities that can be utilized to deepen the awareness and insight of the coachee.  Tools around the following areas are introduced and practiced during the class: Purpose and Vision tools; Balance and Relationship tools; Values tools; Strengths tools; Thinking tools; Decision-making tools, and others. This Program includes 116 hours of student contact time and 9 hours of self-study and projects, totaling 125 hours.

 

Learning Goals for this Program 

  • To provide a firm foundation for all participants in their coaching practice.
  • To further enhance and deepen the coaching skills of all participants.
  • To explore the ICF Ethics, Standards of Conduct, and Core competencies throughout the entire program, to ensure reflection on and development of the necessary skills needed to reach the level of PCC coach with the ICF.
  • To ensure that the participants are familiar with and practice advanced PCC coaching level techniques.
  • To expand various tools and techniques to work with a wide variety of coaching contexts.
  • To provide quality group and individual mentoring to all participants.
  • To provide high quality supervision and feedback to all participants through observed sessions of real coaching practice.

 

Coaching philosophy/model/approach

     Our coaching models and approach are based off the International Coach Federation’s Standards of Conduct and Core Coaching Competencies.  At the Thailand Coaching Institute we believe that transformation and awareness come from having a clear direction in one’s growth, built from an understanding and reflection on one’s values, which is continuously developed through motivation and deeper communication of who we are and what we really want in our lives.  While our expectation is that a coach can help the client get the results they are seeking, the process is a journey, both externally as well as internally.

 

Program Delivery Dates and locations 

This program is offered 4 times a year, provided a sufficient number of participants are enrolled.

 

Program Delivery Languages

  While a majority of this program is conducted in Thai, there will be some guest lecturers presenting in English, for which translation will be provided for those non-English speakers.

 

Program Delivery

     This program is conducted through face to face all day sessions as well as by webinar (Zoom).  Delivery methods may be adjusted depending on current health concerns.

 

Intended Participants

     This course is for coaches who have already achieved their ACSTH certification and wish to use that as the foundation course for this ACTP program.  Please contact our support team to determine if your ACSTH program meets our requirements.

 

Program Prerequisites

     Students must have completed an ACSTH program and have proof of this with an ACSTH certificate from a training school registered with the ICF.

  

Tuition and Fees Policy 

     Tuition must be paid prior to attending the course.  Payment plans are available, please contact our sales support for more information.  Refunds are not available, however credits may be used on other training programs or services.  Please contact staff for further information. 

 

Visitors: 1,690,529