โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

 

การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานและภาวะผู้นำ

Performance Leadership Coaching


 

 

 " ถึงเวลาร่วมกันรับใช้ชาติอีกครั้ง

 

"โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช" สุพรรณบุรี ร่วมกับ "สถาบันโค้ชไทย" ร่วมพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นโค้ชสำหรับผู้บริหาร​และหัวหน้างาน
เพื่อช่วยในการพัฒนาทีมให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้มีมุมมองใหม่ๆ
ในการรับมือกับปัญหาโดยใช้ศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

 

จันทร์ 26 สิงหาคม 2567
อังคาร 27 สิงหาคม 2567

 

สำหรับผู้บริหาร​และบุคลากรทางการแพทย์ 120 ท่าน

เปิดรับโค้ชจิตอาสา 25 ท่าน 

 ทางโรงพยาบาลจัดรถรับส่งและที่พักค้างคืนสำหรับท่านที่สะดวก

 

สนใจสมัครเป็นโค้ชจิตอาสาสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://forms.gle/nDu1fTqGyJuebYGM7

 

#สถาบันโค้ชไทย

#โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

#โค้ชไทยหัวใจสีขาว

 

Visitors: 1,686,387