The Coaching Game©

 The Coaching Game©

บอร์ดเกมการโค้ชครั้งแรกของโลก‼️

บอร์ดเกมนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการเล่นสนุกอย่างเดียว แต่ยังเป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
(Board Game for Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการโค้ชตามหลัก GROW Model

บอร์ดเกมนี้ เป็น Semi-Cooperative Game คือ บอร์ดเกมกึ่งช่วยกันเล่น ผู้เล่นทุกคน ตั้งแต่ 1-4 คน ต้องช่วยกันเล่นให้ผ่านแต่ละด่าน

 ที่จะได้เรียนรู้ และรับการโค้ชจากแต่ละกระดานหลัก หรือ ด่านหลัก ทั้งหมด 7+2 ด่าน ด้วยกัน

เกมนี้ มีบอร์ดหลัก ทั้งหมด 9 บอร์ด
เริ่มตั้งแต่บอร์ด A 1 2 3 4 5 6 7 8 และ จบที่ B
เปรียบเสมือนการโค้ชจาก จุด A ไป B ตามหลักการของ ICF และใช้แกน GROW Model เป็นแกนหลักของเกม

 เรียกได้ว่าเป็น ธีมเกม เลยก็ได้

บอร์ด A - Dilemma หาประเด็นที่ต้องการโค้ช
บอร์ด 1 - SMART Goal ตั้งเป้าการโค้ชครั้งนี้จากประเด็นที่เลือก
บอร์ด 2 - Visualization วาดภาพเป้าหมายนั้นในชัดขึ้น
บอร์ด 3 - Reality Doing เจาะลึก เหนือภูเขาน้ำแข็ง
บอร์ด 4 - Reality Being เจาะลึก ใต้ภูเขาน้ำแข็ง
บอร์ด 5 - Interference ตั้งคำถามถึงศักยภาพของตนเอง
บอร์ด 6 - Options หาทางเลือกเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
บอร์ด 7 - Way Forward เมื่อพบทางเลือก ก็ต้องวางแผนที่จะไปให้ถึง
สุดท้าย บอร์ด B - FOLLOW ติดตามผลการลงมือทำ

แต่ละบอร์ดออกแบบมา ใช้ประกอบการโค้ช และ
การ Facillitation ในทีมได้ดีมากๆ

ทั้งหมดทั้งมวล ออกแบบการเล่น
ทั้ง Roll Dice / Card Drafting / Role Playing / Story Telling
และ หลายกลไกที่ทาง Game Lab Thailand ออกแบบไว้เพื่อให้เป็นเกมที่ช่วยกันเล่น และ สะสมทรัพยากรมากกว่า 400 ชิ้น

 เพื่อการเอาชนะได้ถึง 2-3 รูปแบบในเกมได้อีกด้วยหัวใจ 10 ประการของ The Coaching Game©

 

เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์การโค้ชสากลจาก

นวัตกรรมเครื่องมือบอร์ดเกมการโค้ชสากลโดยสถาบันโค้ชไทย

 

1. กระบวนการโค้ชสากลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

2.  สมรรถนะหลักสหพันธ์การโค้ชนานาชาติแบบสมบูรณ์ 

3. ประเภทของอารมณ์ต่างๆ

4. การประเมินความสมดุลแห่งชีวิตงานและส่วนตัว

5. คำคมสร้างแรงบันดาลใจด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

6. ค่านิยมและจุดแข็งส่วนบุคคล

7. การใช้ภาพจากจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างพลังแห่งจินตนาการ

8. การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของคนรูปแบบต่างๆ

9. ปรัชญาชีวิตวิถีเซนและการอยู่กับปัจจุบันขณะ 

10. การติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของการโค้ช

 

“หนึ่งเดียวในวงการโค้ชนานาชาติ / ที่นี่เท่านั้น / ไม่ซ้ำแบบใคร / ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา”

 

ราคา 7,000 บาท

(ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

Visitors: 1,690,532