The Power of Coaching

 

 

 

 

The Power of Coaching 

 

“หนังสือที่จะช่วยให้คุณเปิดรับและยอมรับว่าการโค้ชนั้นทรงพลังเพียงใด”

 

ในโอกาสครบรอบ 12 ปี บนเส้นทางร่วมเรียนรู้การโค้ชสากล “สถาบันโค้ชไทย” มีความยินดีขอแนะนำหนังสือการโค้ชเล่มใหม่ที่ทรงคุณค่าซึ่งท่านจะพลาดไม่ได้ เพราะจะทำให้เข้าถึงศาสตร์และศิลป์การเป็นโค้ชมืออาชีพอย่างลุ่มลึกและลึกล้ำ

 

"The Power of Coaching: Unlocking Your Infinite Potential"

 

เนื้อหา 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ก้าวสู่ความเป็นสากล

กำหนดวางแผง ตุลาคม 2567

 

ตกผลึก ถ่ายทอด และ ร้อยเรียงโดย "Dr.Tom Yates" ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ของสถาบันโค้ชไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชนานาชาติ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ กับผู้นำและองค์กรข้ามชาติแนวหน้าของโลกกว่า 15 ปี

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจหลักการโค้ชสากลที่ทรงพลัง เพื่อปลดปล่อยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใน ด้วยแนวคิด รูปแบบ เครื่องมือ และ เทคนิค การโค้ชขั้นสูงที่ทันสมัยมากมาย ที่มาจากความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจริงของผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ โค้ชมือใหม่ โค้ชมืออาชีพ ผู้จัดการ ผู้นำ หรือ ผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการโค้ชสากลทุกระดับ โดยสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในเส้นทางการโค้ชของท่านได้อย่างแท้จริง

 

Visitors: 1,686,384