การเรียนรู้ผ่าน Facebook Live รายการโค้ชกันวันละคำ

        " โค้ชกันวันละคำ"

ท่านสามารถรับชม Live โค้ชกันวันละคำ ได้ทั้ง 2 ช่องทาง ทาง Facebook "วรภัทร์ ภู่เจริญ" และ "โค้ชเทอดทูน ไทศรีวิชัย"
Visitors: 1,686,387